Comunicación en CIDU 2012  O Porto (Portugal)

Autores: Cunha, Edjane Madza de Almeida;  Cunha, Marciano de Almeida

Institución: Universidad de O Porto (Portugal)

Tipo de Documento: ARTÍCULO COMPLETO – COMUNICACIÓN ORAL

País: Portugal

Fecha: Junio 2012

Filtros: ,